logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt. "Przeciwdziałanie dyskryminacji migrantów na rynku pracy w Polsce"

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji migranckich oraz organizacji pozarządowych na szkolenie pt. „Przeciwdziałanie dyskryminacji migrantów na rynku pracy w Polsce”. W trakcie szkolenia omówione zostanie również zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej.

Końcowa konferencja projektu REKRY-AMARE

Jako polski partner europejskiego projektu REKRY-AMARE serdecznie zapraszamy na końcową konferencje do Finlandii!

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na prezentację programu UE „Uczenie się przez całe życie” - Asystentura Grundtviga

Prezentacja programu odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia 2013 w godzinach 10:30 - 11:15 w Sali im. Józefa Burszty w Collegium Historicum. W ramach prezentacji asystentka Grundtviga z Niemiec przebywająca na 10-miesięcznym stażu w Centrum Badań Migracyjnych UAM opowie o szczegółach Programu.

Konferencja: Webinar: Investing in Urban Prosperity: Municipal Leadership in Immigrant Integration

Konferencja naukowa

Poznań, 20-21 września 2012 r.

Konferencja: Transnational Migration and Global Development

Miejsce: Bergen, 20-22 czerwiec 2012

logopl-migracje-bedlewoKonferencja: Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją

Organizatorzy: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM

Miejsce: Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie koło Poznania

Profesor Krystyna Iglicka

WYKŁAD: Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii i gospodarki

Instytut Filologii Germańskiej UAM oraz Miasto Poznań zorganizowały tłumaczony na język polski wykład otwarty specjalisty w dziedzinie historii i kultury Europy Środkowej i Wschodniej profesora Karla Schlögela pt. Prądy podskórne: Europa od spodu. Migranci, mrówki i turyści last minute

Centrum Badań Migracyjnych UAM zorganizowało cykl ogólnouniwersyteckich wykładów otwartych:

Konferencja: Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU

Sprawozdanie z warsztatów Inequalities and Migration in Post-Communist Societies

Konferencja: Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu. Praca, zdrowie, edukacja