logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ostojska

 

antropolożka kultury i filozofka

badaczka niezależna

 

E-mail: eliza.ostojska(at)gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

♦ antropologia zaangażowana
♦ zmiana społeczna
♦ społeczeństwo obywatelskie
♦ społeczna odpowiedzialność biznesu, ekonomia społeczna, etyka
♦ kultura futbolu
♦ badania ewaluacyjne

Udział w wybranych projektach:

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego
♦ źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora)
♦ okres realizacji: 2011
♦ funkcja: ewaluatorka

Kibice w swoim mieście
♦ źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu“
♦ okres realizacji: 2009-2010
♦ funkcja: pomysłodawczyni, autorka wniosku i koordynatorka projektu

Wybrane publikacje:

Hermeneutyczne ścieżki antropologii (zastosowanie rozmowy Gadamerowskiej w praktyce antropologicznej), [w:] B. Sierocka (red.), Via communicandi. Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Wrocław: Atut 2007, s. 121-142.

♦ Vincent Crapanzano o badaniach terenowych, „Lud” 91, 2007, s. 17-34.