logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ACHWIEDUK

Cultural anthropologist and French philologist

Assistant professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University, Poznan

E-mail: agach(at)amu.edu.pl

 

 

 

Research interests:

♦ issues of ethnicity (research in France - Alsace and in Romania - Maramures)
♦ contemporary groups defined as “local” – forming mechanisms, methodology and research ethics (research in Kashubia, Subcarpathia (Podkarpacie) and in a Poznan marriage agency)
♦ religiosity, including behaviour defined as “fundamentalist” or “magical”
♦ health, illness and suffering issues (examples from “discriminated” and “excluded” groups)

Additional information:

♦ member of European Assosiation of Social Anthropologists
♦ member of Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
♦ a recipient of a grant from the Programme for Cooperation in the Fields of Science, Education, and Culture of the Government of Poland and the Government of Romania (visit at the Babeş-Bolyai University, Cluj, Romania)
♦ secretary of the Ethnological Commission at the Poznan Society of the Friends of Science (PTPN)
♦ awarded the Adam Mickiewicz University Vice-Chancellor’s Individual Prize (third grade) for individual achievements (2007)

Participation in selected projects:

Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant

Selected publications:

Alzatczycy. Dylematy tożsamości [The Alsatians: Dilemmas of identity], Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006.

♦ Pomiędzy tożsamością europejską a tożsamością lokalną (w perspektywie etnologicznej) [Between a European and Local Identity: An ethnological perspective], [in:] Z. Jasiński, T. Lewowicki (eds), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie [The Place of Ethnic and Regional Cultures in an Increasingly Unified Europe], Opole: Wydawnictwo UO 2007, pp. 105-125.

♦ Granice i pogranicza w badaniach etnologów polskich. Przegląd zainteresowań [Borders and Borderlands in Polish Ethnological research], [in:] J. Schmidt, R. Matykowski (eds), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych [The Symbolic Border and Its Borderlands in Recent History], Poznań: AWEL 2007, pp. 147-161.

♦ Jakiś czas po badaniach w Alzacji. Kilka myśli o możliwościach antropologicznego badania tożsamości grupowej i „realiach pogranicza” [Some Time on from Research in Alsace: Thoughts on the possibilities of anthropological explorations of group identities and “the realities of the borderland”], [in:] R. Szwed (ed.), Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską [Dilemmas of Collective Identities: Towards reflections on Ukrainian, Polish and European identity], Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2007, pp. 25-37.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata [French Cultural Anthropology on the Problems of the Contemporary World] (co-editor with A. Pomieciński), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

♦ Kiedy tożsamość “mówi po naszemu”? Antropologiczna interpretacja tożsamości grupowej w odniesieniu do pogranicza – na przykładzie Alzacji [When Does Identity “Speak Our Language”? An anthropological interpretation of group identity in a borderland context – a case study of Alsace], [in:] A. Sakson (ed.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością [Silesians, Kashubians, Masurs and Warmians: Between Polishness and Germanness], Poznań: Instytut Zachodni 2008, pp. 385-393.

Ethnologie francaise XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme) [Pologne. Polska. After communism], 2010 (co-editor with M. Buchowski).

♦ Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose [Fieldnotes: The anthropologist and the marriage agency: a metamorphosis], Ethnologie française XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme), 2010, pp. 267-272.

♦ Cudzoziemcy są wśród nas. Prezentacja projektu badań poznańskich [There Are Foreigners among Us: A presentation of Poznan-based research], Przegląd Wielkopolski 24: 4 (90), 2010, pp. 18-22.

♦ Globalizacja a tożsamość zbiorowa. Pomiędzy tekstem a praktyką badawczą [Globalisation and Collective Identity: Between text and research practice], Lud 94, 2010, pp. 73-86.