logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

NBLOCH

Cultural anthropologist and political scientist

Assistant professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University, Poznan

E-mail: nbloch(at)amu.edu.pl

 

 

 

Research interests:

♦ migration studies (the question of integration, particularly its socio-cultural aspects; the construction of transnational bounds; the territorialisation of cultures and identities)
♦ refugee studies (exile as an international regime; questions of refugees’ subjectivity and agency; processes of nation formation in the context of displacement; processes of identity construction in second-generation exiles)
♦ political anthropology (the phenomenon of the politicisation of culture; the invention of traditions)
♦ anthropology of tourism in the postcolonial context
♦ Tibet studies (research conducted in the Tibetan refugee camps in India)

Additional information:

♦ recipient of the Foundation for Polish Science (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) grant for publishing a book in a series ‘Monographs of the Foundation for Polish Science’
♦ secretary of the editorial board of Lud journal
♦ university teaching on migration (The anthropology of migration; The immigration map of Poznan; Migrants’ narratives; Strategies of constructing a refugee identity: Case study of the Tibetan diaspora)
♦ volunteer in the Tibetan refugee camps (teaching English in schools)
♦ educational work and teaching within programmes and activities promoting the cause of refugees, including work with Amnesty International
♦ author of press articles on the theme of refugees (Amnesty International Journalism Prize for the report ‘Nie jesteśmy Buddami. Tybetański ruch wolnościowy na uchodźstwie’ [‘We are not Buddhas: The Tibetan freedom movement in exile’], Puls Świata 8, July-September 2004

Participation in selected projects:

Culture and Politics: A case study of the young generation of Tibetan refugees in India
(Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2007-2009
♦ function: participant (supervisorial grant)

Regional National-Religious Movements in an Increasingly Globalized Asia: Contemporary pilgrimages to Mount Kailash in the Indian-Chinese-Nepalese borderland
(Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2007-2010
♦ function: participant

Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant

Factors Assisting and Restricting the Integration of Third Country Nationals into the Labour Market, the Health Service and Education: An Anthropological Case Study of the City of Poznań
(Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania)
♦ funding: European Fund for the Integration of Third Country Nationals (EFI)
♦ project dates: 2010
♦ function: participant

Selected publications:

♦ The Impact of Changes in the Socio-Cultural Model of the Young Generation of Tibetan Refugees on Their National Attitude, Ethnologia Polona 25, 2004, pp. 105-116.

♦ Opozycja tybetańska na uchodźstwie [The Tibetan Opposition in Exile], Problemy Humanistyki 12, 2006, pp. 51-57.

♦ System świeckiej edukacji uchodźców tybetańskich w Indiach (na poziomie podstawowym i średnim) [The Secular Education System of Tibetan Refugees in India (Primary and Secondary Education)], Problemy Humanistyki 12, 2006, pp. 59-71.

♦ Demokracja tybetańska w warunkach uchodźczych [Tibetan Democracy in Exile], [in:] R. Vorbrich (ed.), Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich [Tribe, State, Democracy: The conditions of political culture in non-european countries], Poznań: Biblioteka Telgte 2007, pp. 109-123.

♦ The Young Tibetan Exile Today: A Democrat, Environmentalist, Vegetarian? Globalization and negotiating identity in the situation of displacement, [in:] L. Mróz, A. Posern-Zieliński (eds), Exploring Home, Neighboring and Distant Cultures, Warsaw: Wydawnictwo DiG 2008, pp. 239-258.

♦ Być Tybetańczykiem z Indii. Polityka tożsamości na uchodźstwie [Being a Tibetan from India: The politics of identity in exile], Lud 93, 2009, pp. 69-91.

Antropolog wobec studiów uchodźczych. Doświadczenia tybetańskie, [Anthropologists and Refugee Studies: Experiences from Tibet in exile] Warsaw: Polski Instytut Antropologii 2009, http://pia.org.pl/publikacje/45-antropolog-wobec-studiow-uchodzczych-doswiadczenia-tybetanskie.

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [From Guests to Neighbours: The integration of migrants from outside the EU in Poznan – education, the labour market and health care] (co-editor with E. M. Goździak], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.

♦ Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych [Migrants from outside the EU in Poznan in the context of statistical data], [in:] N. Bloch, E. M. Goździak (eds), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, [From Guests to Neighbours: The integration of migrants from outside the EU in Poznan – education, the labour market and health care], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, pp. 29-56.

♦ Projekt: idea, cele, metody [The Project: Ideas, aims and methods], [in:] N. Bloch, E. M. Goździak (eds.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [From Guests to Neighbours: The integration of migrants from outside the EU in Poznan – education, the labour market and health care], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, pp. 11-19.

♦ Poznańscy cudzoziemcy – czy potrafimy ich policzyć? [Foreigners in Poznan: Can we count them?], Przegląd Wielkopolski 4: 90, 2010, pp. 23-41.

♦ Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, [Can a yak-eater become a vegetarian? The global animal rights discourse as an “invented tradition” in the Tibetan diaspora], Lud 94, 2010, pp. 121-141.

Cuba [with M.F. Gawrycki], Series: Historia Państwa Świata w XX i XXI wieku [History of the countries of the world in the twentieth and twenty-firts century], Warsaw: Wydawnictwo Trio 2010.

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach [Born Refugees: The identity of the young Tibetans in India], Series: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [Monographs of the Foundation for Polish Science], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.