logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

schmidt

 

Cultural anthropologist

Professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University, Poznan

E-mail: jschmidt(at)amu.edu.pl

 

 

Research interests:

♦ cultural contact (in the interethnic and the social contexts)
♦ ethnic and regional stereotypes
♦ ethnic and sub-ethnic processes and conflicts
♦ the question of borderlands (including research on the Polish-German and Polynesian-Melanesian borderlands)
♦ questions of identity
♦ the significance of migration in the context of the above-mentioned questions (research on Polish migrants in Germany and research in Oceania)
♦ research methods and methodologies in the humanities

Additional information:

♦ member of the Committee for Research on Migration at the Department of Humanities and Social Sciences of the Polish Academy of Sciences

Participation in selected projects:

Poles and Germans: Traditions and aspirations (thematic group: Polish stereotypes of Germans and German stereotypes of Poles throughout history)
(Polacy i Niemcy. Tradycje i dążenia (grupa tematyczna: Stereotyp Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech na przestrzeni dziejów)
♦ funding: CPRP 11.6
♦ project dates: 1986-1990
♦ function: participant

Poles in Germany
(Polen in Deutschland)
♦ funding: Institute of Western Affairs (Instytut Zachodni) in Poznan with additional funding from the Committee for Academic Research (Komitet Badań Naukowych), Evangelische Akademie Müllheim and the Foundation for Polish-German Cooperation (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)
♦ project dates: 1997-1999
♦ function: participant

The Cultural Heritage of the Mid-Nadodrze/Mid-Oderland
(Dziedzictwo kulturowe środkowego Nadodrza)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 1998-2000
♦ function: participant


Academic Field Trip “Oceania 2000”
(Wyprawa Naukowa „Oceania 2000”)
♦ funding: Department of Ethnology and Cultural Anthropology and personal funds
♦ project dates: 1999-2000
♦ function: coordinator


Polish Migrants from the 1980s in Germany: Identity issues in the new social and cultural environment
(Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2000-2002
♦ function: coordinator

Interregional Programme: Transnational Networks and Migration
(Interregional Program: Migration und Transnationale Netzwerke)
♦ funding: European University Viadrina in collaboration with Adam Mickiewicz University, Poznan
♦ project dates: 2004-2006
♦ function: participant

Borne Sulinowo: Constructing a new community in a post-Soviet urban space
(Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej)
♦ funding: Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, Poznan
♦ project dates: 2006-2010
♦ function: coordinator

Beyond borders? Young Germans and Poles in Europe
(Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie/Über Grenzen hinweg? Junge Polen Und Deutsche in Europa)
♦ funding: Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Adam Mickiewicz University, Poznan in collaboration with Würzburg University, Bavaria
♦ project dates: 2009-2010
♦ function: coordinator


Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant

Selected publications:

♦ Stan badań nad procesem zasiedlenia Polinezji [A Review of Research on the Process of Settling Polynesia], Lud 69, 1985, pp. 139-162.

♦ Etnologiczny aspekt badań etnogenetycznych na Polinezji [The Ethnological Aspect of Ethnogenetic Research in Polynesia], [in:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska-Kaczorowska (eds),  Ludy i kultury Australii i Oceanii [The Peoples and Cultures of Australia and Oceania], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, pp. 195-200.

♦ Zróżnicowanie tradycyjnej kultury Polinezyjczyków [The Diversity of Polynesians’ Traditional Culture], [in:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska (eds), Ludy i kultury Australii i Oceanii [The Peoples and Cultures of Australia and Oceania], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, pp. 157-167.

♦ Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Polinezja [History and the Current Ethnic Situation of the Pacific Islands: The case of Polynesia], Sprawy Narodowościowe 5: 1, 1996, pp. 231-250.

♦ Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Melanezja [History and the Current Ethnic Situation of the Pacific Islands: The case of Melanesia], Sprawy Narodowościowe 6: 1, 1997, pp. 213-230.

♦ Historia i współczesna sytuacja wysp Pacyfiku: Nowa Zelandia i Hawaje [History and the Current Ethnic Situation of the Pacific Islands: the case of New Zealand and Hawaii], Sprawy Narodowościowe 12-13, 2000, pp. 141-154.

♦ „Aussiedler” – zwischen Polen und Deutschen [“Aussiedler” (Late emigrants) – between Poles and Germans], [in:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (eds), Polen in Deutschland. Integration oder Separation? [Poles in Germany: Integration or separation?], Dusseldorf: Droste, 2000, pp. 270-287
(Polish version: „Wysiedleńcy” między Polską a Niemcami. Studium etnologiczne, [in:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (eds), Być Polakiem w Niemczech [Being a Pole in Germany], Poznań: Instytut Zachodni 2000, pp. 345-368.)

♦ Oceania dzisiaj. Refleksje na temat uwarunkowań etnicznych i społeczno-politycznych regionu [Ocenia Today: Reflections on ethnic and socio-political conditions in the region], [in:] F. Rosiński (ed.), Ludy i kultury Australii i Oceanii [The Peoples and Cultures of Australia and Oceania], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu  Wrocławskiego 2001, pp. 17-26.


♦ Żyjąc na pograniczu. Studium wiedzy i mentalności mieszkańców ziemi lubuskiej [Living in a Borderland: A study of the knowledge and mentalities of the inhabitants of the Lubusz Region], [in:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty [Ethnic Borderlands in Europe: Harmony and conflicts], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001, pp. 359-382.

♦ W poszukiwaniu tożsamości. „Późni wysiedleńcy” z Polski lat 80. i 90. w Niemczech [In Search of Identity: “Late emigrants” from Poland of the 1980s and 1990s in Germany], [in:] W. J. Burszta, J. Serwański (eds), Migracja – Europa – Polska [Migration, Europe, Poland], Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN  2003, pp. 93-106.

♦ Być Europejką: kreowanie tożsamości w warunkach emigracji [To Be a European Woman: Creating an identity as an emigrant], [in:] M. Buchowski, A. Brencz (eds),  Polska – Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne [Poland and Germany: Cultural and ethnic borderlands], Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Poznańskie 2004, pp. 219-230.

♦ Tożsamość etniczna  – obywatelstwo – tożsamość europejska (Emigranci z Polski do Niemiec w czasach wielkiej zmiany) [Ethnic Identity, Citizenship and European Identity (Migrants from Poland to Germany in times of great change)], [in:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach [Citizenship and Identity in Culturally Diverse Societies and in Borderlands], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, pp. 159-170.

Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych [Symbolic borders and their borderlands in recent history] (co-editor with R. Matykowski), Poznań: Awel 2007.

Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech [New Identities in Times of European Transformations: Polish migrants in Germany], Poznań: News 2009.

♦ Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne [“Forced” Migrations from Central and Eastern Europe to Germany in Recent Times: Facts and social myths], [in:] K. Ilski (ed.), Obrazy migracji [Images of migration], Poznań: Instytut Historii UAM 2010, pp. 139-151

♦ Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej [Borne Sulinowo: Constructing a new community in a post-Soviet urban space], [in:] H. Rusek, A. Pieńczak (ed.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin [Ethnological and Anthropological Images of the World – Contexts and interpretations. Essays in honour of Prof. Zygmunt Kłodnicki’s 70th birthday], Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, pp. 234-245.