logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

buchowski2

 

Cultural anthropologist

Director of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the at the Adam Mickiewicz University, Poznan

E-mail: mbuch(at)amu.edu.pl

 

 

Research interests:

♦ theoretical and methodological analysis of anthropological theories, in particular those concerning modes of thought and belief systems
♦ anthropological studies of social and cultural changes taking place in contemporary Poland and Central Europe; central to these studies are analyses of the post-1989 socio-political transformation; the anthropology of postsocialism also explores questions including the modes of functioning of civil society, the construction of a middle class, changes in values and identity, the popularity of nationalist ideologies in the region, exploration similarities between the situations of postsocialist and postcolonial societies, changes in class structures and in property relations
♦ European issues: social phenomena and the cultural consequences of Poland being part of the European Union, in particular questions of migration, exile, identity and stereotypes that appear in this context

Additional information:

♦ director of the Department of Comparative Central European Studies, European University Viadrina (Frankfurt/Oder)
♦ 2010-2016: member of the Max Planck Institute Scientific Advisory Board for the Ethnological Research, Halle/Saale
♦ 2009-2010: president of the European Association of Social Anthropologists
♦ from 2005: chairman of the Polish Ethnological Society (PTL)
♦ deputy chairman of the World Council of Anthropological Associations

Participation in selected projects:

International Networks and Migration – joint project of the Adam Mickiewicz University (Poznan) and European University Viadrina (Frankfurt/Oder)
♦ funding: Interreg – an EU programme
♦ project dates: 2004-2006
♦ function: project co-leader

Kinship and Social Security
♦ funding: EU Sixth Framework Programme
♦ project dates: 2004-2007
♦ function: national coordinator for Poland

Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: coordinator

Factors Assisting and Restricting the Integration of Citizens of Foreign Countries into the Labour Factors Assisting and Restricting the Integration of Citizens of Third Country Nationals into the Labour Market, the Health Service and Education: An anthropological case study of the city of Poznan
(Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania)
♦ funding: European Fund for the Integration of Third Country Nationals (EFI)
♦ project dates: 2010
♦ function: coordinator

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE)
♦ funding: European Social Fund, TE Centre for Häme (Employment and Economic Development Centre), City of Lahti, City of Kouvola
♦ project dates: 2010-2013
♦ function: national coordinator for Poland

Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe
♦ funding: EU Seventh Framework Programme
♦ project dates: 2010-2013
♦ function: national coordinator for Poland

Selected publications:

Polska – Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne [Poland – Ukraine: Cultural and ethnic borderland] (ed.), Wrocław-Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008.

♦ Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem [Anthropological Problems with Multiculturalism], [in:] H. Mamzer (ed.), Czy klęska wielokulturowości? [Is Multiculturalism Defeated?], Poznań: Humaniora 2008, pp. 15-51.

♦ Krytyczna antropologia czasu: od rozważań nad socjomorfizmem kategorii do badań nad ekonomią polityczną czasu [A Critical Anthropology of Time: From considerations on the sociomorphology of the category to the studies on the political economy of power over time], [in:] A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek (eds), Kultura wobec czasu [Culture and time], Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2008, pp. 11-40.

Komunizm a magia i religia: podobieństwo formy czy jedność reguł interpretacji kulturowej? [Communism, Magic, and Religion: A similarity of form or the unity of the principles of cultural interpretation?], [in:] K. Brzechczyn (ed.), Obrazy PRL-u [Representations of the Polish People’s Republic], Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2008, pp. 143-165.

♦ (with I. Kołbon) Współcześni wędrowcy: od cudzoziemca do obywatela (Contemporary Wanderers: From foreigner to citizen), Czas Kultury 4, 2008, pp. 12-23.

♦ Trudny dialog: relacje wiedzy między antropologią zachodnią a środkowoeuropejską etnologią [Difficult Dialogue: Knowledge relations between Western anthropology and Central European ethnology], [in:] H. Czachowski, A. Mianecki (eds), Do Torunia kupić kunia [‘Go to Torun to buy a horse’], Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008, pp. 161-187.

♦ Odbóstwianie nauki: racjonalizm a postmodernism [Secularizing Academic Research: Rationalism and postmodernism], Kultura Współczesna Special Issue: Przestrzenie kultury – dyskursy teorii [Spaces of culture: Discourses of theory], 2008, pp. 25-45.

♦ Uroci za możnostta na istorijata w istorijata na centralnoewropejskata etnologija, B’lgarska etnologia [Bulgarian Ethnology] 1, 2008, pp. 88-95.

♦ The Enigma of the Middle Class: A Case Study of Entrepreneurs in Poland, [in:] I. W. Schröder, A. Vonderau (eds), Changing Economies and Changing Identities in Eastern Europe, Münster: LIT Verlag 2008, pp. 47-74.

♦ Dan Sperber – od krytyki symbolizmu do ewolucyjnej i kognitywnej nauki o kulturze (Dan Sperber – From a Critique of Symbolism to an Evolutionary and Cognitive Science of Culture), [in:] D. Sperber, Symbolizm na nowo przemyślany [New Rethinking of Symbolism], Kraków: Nomos 2008, pp. vii-xix.

♦ Neoliberalism in Central Europe: Magic, religion or science?, [in:] J. Repič, A. Bartulović, K. Sajovec Alstuhl (eds), MESS and RAMSESS, Mediterranean Summer School, vol. 7 (Zupanic’s Collection no 28), Ljubljana: Univerzita v Lubljani 2008, pp. 121-131.

♦ Kochać Polskę po transformacji? Obecność transformacji [Could Poland Be Loved after Transformation? The presence of transformation], [in:] M. Forecki, I love Poland, Poznań: Związek Polskich Artystów i Fotografików, Okręg Wielkopolski 2009, pp. 48-59.

♦ ‘Swoi’ jako ‘obcy’ w neoliberalnym postsocjalizmie [‘Us’ as the ‘Others’ in a Neoliberal Postsocialism], [in:] D. Angutek (ed.), ‘Obcy’ w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy [‘Others’ in the Cultural Space of Contemporary Europe], Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009, pp. 47-54.

♦ Property Relations, Class, and Labour in Rural Poland, [in:] L. Kürti and P. Skalnik (eds) Postsocialist Europe. Anthropological perspectives from home, EASA Series vol. 10, New York-Oxford: Berghahn Books, 2009, pp. 51-75.

♦ Pologne. Après le communisme, entre tradition et mondialisation [Poland: After communism, between tradition and globalisation] (ed.), Ethnologie française XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme) [Pologne. Polska. After communism], 2010.

♦ Czy antropologia powinna być antyokultystyczna, apolityczna i pansemiotyczna? Kilka uwag na marginesie książki Marcina Brockiego „Antropologia. Literatura-dialog-przekład” [Should Anthropology be Anti-occultist, Apolitical, and Pansemiotic? A few remarks on Marcin Brocki’s Anthropology: Literature, dialogue, translation], Lud 94, 2010, pp. 377-385.

♦ Family in Europe: Urban and rural contexts compared, [in:] P. Heady, M. Kohli (eds), Family, Kinship and State in Contemporary Europe. Perspectives on theory and policy, Frankfurt-New York: Verlag 2010, pp. 295-313.


♦ [with A. Stanisz], Kinship and Social Security in Poznań. Three Polish localities, [in:] P. Heady, M. Kohli (eds), Family, Kinship and State in Contemporary Europe. Perspectives on theory and policy, Frankfurt-New York: Verlag 2010, pp. 335-351.

♦ „Migracje nasze powszednie…”, a państwo oraz ich konteksty społeczne i kulturowe [“Our daily migrations...”, the State and Their Social and Cultural contexts], Przegląd Wielkopolski 24: 4, 2010, pp. 3-11.

♦ „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Polish contemporary discourses about soil and nation, [in:] A. Galasińska, D. Galasiński (eds), The Post-communist Condition. Public and private discourses of transformation, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2010, pp. 23-45.

♦ Przedmowa [Foreword], [in:] N. Bloch, E. M. Goździak (eds), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [From Guests to Neighbours: The integration of migrants from outside the EU in Poznan – education, the labour market and health care], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, pp. 9-10.

♦ [with I. Kołbon, A. Stanisz], Some Aspects of Family Life in Dziekanowice: An ethnographic account, [in:] P. Heady, P. Schweizer (eds), Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen localities, Frankfurt-New York: Verlag 2010, pp. 352-368.