logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

SCHMIDT

Kulturanthropologe

Professor am Institut für Ethnologie und Kulturelle Anthropologie der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen 

E-mail: jschmidt (at) amu.edu.pl

 

 

Forschungsinteressen:

♦ kultureller Kontakt (im interethnischen und sozialen Kontext)
♦ ethnische und regionale Stereotype
♦ ethnische und sub-ethnische Prozesse und Konflikte
♦ Fragen zum Grenzland (Forschung zum deutsch-polnischen und polynesisch-melanesischen Grenzland)
♦ Fragen der Identität 
♦ Bedeutung von Migration im Kontext der oben genannten Fragen (Forschung zu polnischen Migranten in Deutschland und Forschung in Ozeanien)
♦ Forschungsmethoden und Methodologien der Gwisseistesenschaften

Zusätzliche Informationen:

♦ Mitglied des Kommitees zu Migrationsforschung des Instituts für Geistes- und Sozialwissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften 

Teilnahme an ausgesuchten Projekten:

Polen und Deutsche: Traditionen und Ambitionen (thematische Gruppe: Polnische Stereotype über Deutsche und deutsche Stereotype über Polen in der Geschichte)
(Polacy i Niemcy. Tradycje i dążenia (grupa tematyczna: Stereotyp Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech na przestrzeni dziejów)
♦ Förderung: CPRP 11.6
♦ Projektzeitraum: 1986-1990
♦ Funktion: Teilnehmer

Polen in Deutschland
(Polen in Deutschland)
♦ Förderung: West-Institut (Instytut Zachodni) in Posen mit zusätzlicher Förderung des Kommittees für akademische Forschung (Komitet Badań Naukowych), Evangelische Akademie Müllheim und die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
♦ Projektzeitraum: 1997-1999
♦ Funktion: Teilnehmer

Das kulturelle Erbe der Mittleren Oder
(Dziedzictwo kulturowe środkowego Nadodrza)
♦ Förderung: Polnisches Ministerium für Lehre und Bildung (MNiSW) 
♦ Projektzeitraum: 1998-2000
♦ Funktion: Teilnehmer

Akademische Exkursion “Oceania 2000”
(Wyprawa Naukowa „Oceania 2000”)
♦ Förderung: Institut für Ethnologie und Kulturelle Anthropologie und private Mittel 
♦ Projektzeitraum: 1999-2000
♦ Funktion: Koordinator

Polnische Migranten der 1980er Jahre in Deutschland: Identitätsfragen in einer neuen sozialen und kulturellen Umgebung 
(Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym)
♦ Förderung: Polnisches Ministerium für Lehre und Bildung (MNiSW) 
♦ Projektzeitraum: 2000-2002
♦ Funktion: Koordinator

Interregionales Programm: Transnationale Netzwerke und Migration
(Interregional Program: Migration und Transnationale Netzwerke)
♦ Förderung: Europa-Universität Viadrina in Zusammenarbeit mit der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen 
♦ Projektzeitraum: 2004-2006
♦ Funktion: Teilnehmer

Borne Sulinowo: die Schaffung einer neuen Gemeinschaft im post-sowjetischen städtischen Raum
(Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej)
♦ Förderung: Institut für Ethnologie und Kulturelle Anthropologie der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen
♦ Projektzeitraum: 2006-2010
♦ Funktion: Koordinator

Über Grenzen hinweg? Junge Deutsche und Polen in Europa
(Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie/Über Grenzen hinweg? Junge Polen Und Deutsche in Europa)
♦ Förderung: Institut für Ethnologie und Kulturelle Anthropologie der Adam-Mickiewicz-Universität, Posen in Zusammenarbeit mit der Würzburg Universität, Bayern
♦ Projektzeitraum: 2009-2010
♦ Funktion: Koordinator

Fremde in Polen: Die Heterogenität von Großstädten - eine Fallstudie von Posen
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ Förderung: Polnisches Ministerium für Lehre und Bildung (MNiSW) 
♦ Projektzeitraum: 2009-2012
♦ Funktion: Teilnehmer

Ausgesuchte Publikationen:

♦ Stan badań nad procesem zasiedlenia Polinezji [Forschungsstand zum Ansiedlungsprozess in Polynesien], Lud 69, 1985, S. 139-162.

♦ Etnologiczny aspekt badań etnogenetycznych na Polinezji [Ethnologische Aspekte ethnogenetischer Untersuchungen in Polynesien], [in:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska-Kaczorowska (Hrsgg.), Ludy i kultury Australii i Oceanii [Völker und Kulturen in Australien und Ozeanien ], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, S. 195-200.

♦ Zróżnicowanie tradycyjnej kultury Polinezyjczyków [Die Diversität von Polynesiens traditioneller Kultur], [in:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska (Hrsgg.), Ludy i kultury Australii i Oceanii [ Völker und Kulturen in Australien und Ozeanien], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, S. 157-167.

♦ Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Polinezja [Geschichte und gegenwärtige ethnische Situation der pazifischen Inseln: Fallstudie von Polynesien] Sprawy Narodowościowe 5: 1, 1996, S. 231-250.

♦ Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Melanezja [Geschichte und gegenwärtige ethnische Situation der pazifischen Inseln: Melanesien], Sprawy Narodowościowe 6: 1, 1997, S. 213-230.

♦ Historia i współczesna sytuacja wysp Pacyfiku: Nowa Zelandia i Hawaje [Geschichte und gegenwärtige Situation der pazifischen Inseln: Neuseeland und Hawaii], Sprawy Narodowościowe 12-13, 2000, S. 141-154.

♦ „Aussiedler” – zwischen Polen und Deutschen, [in:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (Hrsgg.), Polen in Deutschland. Integration oder Separation?, Düsseldorf: Droste, 2000, S. 270-287.

♦ Oceania dzisiaj. Refleksje na temat uwarunkowań etnicznych i społeczno-politycznych regionu [Ozeanien heute: Reflektionen zu ethnischen und sozio-politischen Bedingungen in der Region], [in:] F. Rosiński (Hrsg.), Ludy i kultury Australii i Oceanii [Völker und Kulturen in Australien und Ozeanien], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, S. 17-26.

♦ Żyjąc na pograniczu. Studium wiedzy i mentalności mieszkańców ziemi lubuskiej [Leben im Grenzland: eine Studie des Wissens und der Mentalität der Einwohner der Lebuser Region], [in:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (Hrsgg.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty [Ethnisches Grenzland in Europa: Harmonie und Konflikte], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001, S. 359-382.

♦ W poszukiwaniu tożsamości. „Późni wysiedleńcy” z Polski lat 80. i 90. w Niemczech [Auf der Suche nach der Identität: “Späte Emigranten” aus dem Polen der 1980er und 1990er Jahre in Deutschland], [in:] W. J. Burszta, J. Serwański (Hrsgg.), Migracja – Europa – Polska [Migration, Europa, Polen], Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN  2003, S. 93-106.

♦ Być Europejką: kreowanie tożsamości w warunkach emigracji [Europäerin sein: Identitätsbildung als Emigrantin], [in:] M. Buchowski, A. Brencz (Hrsgg.),  Polska – Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne [Polen und Deutschland: kulturelles und ethnisches Grenzland], Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Poznańskie 2004, S. 219-230.

♦ Tożsamość etniczna  – obywatelstwo – tożsamość europejska (Emigranci z Polski do Niemiec w czasach wielkiej zmiany) [Ethnische Identität, Staatsbürgerschaft und europäische Identität (Migranten aus Polen nach Deutschland in Zeiten des Umbruchs)], [in:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (Hrsgg.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach [Staatsbürgerschaft und Identität in kulturell unterschiedlichen Gemeinschaften und im Grenzland ], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, S. 159-170.

Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych [Symbolische Grenzen und ihr Grenzland in der neuesten Geschichte ] (Hrsg. mit R. Matykowski), Poznań: Awel 2007.

Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech [Neue Identitäten in Zeiten der europäischen Transformation: polnische Migranten in Deutschland ], Poznań: News 2009.

♦ Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne [“Erzwungene” Migration aus Zentral- und Osteuropa nach Deutschland in der neuesten Geschichte: Fakten und soziale Mythen], [in:] K. Ilski (Hrsg.), Obrazy migracji [Migrationsbilder ], Poznań: Instytut Historii UAM 2010, S. 139-151

♦ Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej [Borne Sulinowo: Schaffung einer neuen Gemeinschaft im post-sowjetischen städtischen Raum], [in:] H. Rusek, A. Pieńczak (Hrsg.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin [Ethnologische und anthropologische Bilder der Welt - Kontexte und Interpretationen. Essays zu Ehren des 70. Geburtstags von Prof. Zygmunt Kłodnicki], Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, S. 234-245.