logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Lahti Finlandii odbyła się międzynarodowa konferencja INTERNATIONAL RECRUITING - CHALLENGES AND SOLUTIONS (Międzynarodowa rekrutacja: wyzwania i rozwiązania).  Konferencja została zorganizowana przez University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti jako końcowe wydarzanie trzyletniego projektu REKRY-AMARE, w którym CeBaM pełni rolę polskiego partnera. Dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak oraz mgr Patricia Krolik z CeBaM przedstawiły podczas konferencji wyzwania współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Polsce oraz role CeBaM w rozwoju najnowszych badań i  projektów dotyczących migracji.

Celem projektu REKRY_AMARE (Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU) jest wypracowanie modelu integracji wykwalifikowanych migrantów na europejskich rynkach pracy. Projekt opiera się na wymianie doświadczeń między instytucjami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej (Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Estonii i Polski) na temat historii emigracji i imigracji w ich państwach oraz lokalnych działań integracyjnych na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu pozyskiwania migrantów dla potrzeb rynku pracy. Cykliczne konferencje organizowane przez instytucje partnerskie podczas trwania projektu (2010-2013) stały się ważnym forum dyskusyjnym oraz platformą dalszej współpracy na temat roli migracji w kształtowaniu procesów demograficznych i ekonomicznych dzisiejszej Wspólnoty

Więcej na temat konferencji i projektu tutaj