logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

ACHWIEDUK

 

antropolożka kultury i romanistka

adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

E-mail: agach(at)amu.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze:

♦ problematyka etniczności (badania we Francji - Alzacja oraz w Ruminii - Maramuresz)
♦ współczesne grupy określane jako lokalne: mechanizmy konstytuujące, metodologia badań i etyka badawcza (badania na Kaszubach, Podkarpaciu oraz w biurze matrymonialnym w Poznaniu)
♦ religijność, w tym zachowania definiowane jako „fundamentalistyczne” oraz „magiczne”
♦ zagadnienia zdrowia, choroby i cierpienia (przypadki grup „upośledzonych” i „wykluczonych”)

Dodatkowe informacje:

♦ członkini European Assosiation of Social Anthropologists
♦ członkini Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
♦ stypendystka w ramach Programu realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, edukacji i kultury (pobyt na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj w Rumunii)
♦ sekretarz Komisji Etnologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
♦ Nagroda JM Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia indywidualne (2007)

Udział w wybranych projektach:

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: główny wykonawca

Wybrane publikacje:

Alzatczycy. Dylematy tożsamości, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006.

Pomiędzy tożsamością europejską a tożsamością lokalną (w perspektywie etnologicznej), [w:] Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, Opole: Wydawnictwo UO 2007, s. 105-125.

Granice i pogranicza w badaniach etnologów polskich. Przegląd zainteresowań, [w:] J. Schmidt, R. Matykowski (red.), Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, Poznań: AWEL 2007, s. 147-161.

Jakiś czas po badaniach w Alzacji. Kilka myśli o możliwościach antropologicznego badania tożsamości grupowej i „realiach pogranicza”, [w:] R. Szwed (red.), Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2007, s. 25-37.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata (red.z A. Pomieciński), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Kiedy tożsamość “mówi po naszemu”? Antropologiczna interpretacja tożsamości grupowej w odniesieniu do pogranicza – na przykładzie Alzacji, [w:] A. Sakson (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Poznań: Instytut Zachodni 2008, s. 385-393.

♦ „Ethnologie francaise” XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme), 2010 (red. z M. Buchowski).

Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie française” XL: 2 (Pologne. Polska. Après le communisme), 2010, s. 267-272.

Cudzoziemcy są wśród nas. Prezentacja projektu badań poznańskich, „Przegląd Wielkopolski” 24: 4 (90), 2010, s. 18-22.

Globalizacja a tożsamość zbiorowa. Pomiędzy tekstem a praktyką badawczą, „Lud” 94, 2010, s. 73-86.