logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

 

NBLOCH

 

antropolożka kultury i politolożka

adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 

E-mail: nbloch(at)amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ studia migracyjne (zagadnienia integracji, zwłaszcza w wymiarze społeczno-kulturowym, budowanie powiązań transnarodowych, terytorializacja kultur i tożsamości)
♦ studia uchodźcze (uchodźstwo jako międzynarodowy reżim, zagadnienia podmiotowości i sprawczości uchodźców, procesy narodowotwórcze w sytuacji wymiejscowienia, procesy tożsamościowe w drugim pokoleniu uchodźców)
♦ antropologia polityczna (zjawisko upolityczniania kultury, wynajdywanie tradycji)
♦ antropologia turystyki w kontekście postkolonialnym
♦ tybetologia (badania w obozach uchodźców tybetańskich w Indiach)

Dodatkowe informacje:

♦ stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
♦ sekretarz komitetu redakcyjnego czasopisma „Lud”
♦ prowadząca zajęcia dydaktyczne z zakresu migracji (Antropologia migracji, Mapa imigracyjna Poznania, Narracje migrantów, Strategie budowania tożsamości uchodźczej)
♦ wolontariuszka w obozach uchodźców tybetańskich (nauczanie języka angielskiego w szkole)
♦ prowadząca szkolenia z zakresu działań na rzecz uchodźców, m.in. dla Amnesty International
♦ autorka artykułów prasowych poświęconych problematyce uchodźczej (Dziennikarska Nagroda Amnesty International za reportaż Nie jesteśmy Buddami. Tybetański ruch wolnościowy na uchodźstwie, „Puls Świata” 8, lipiec-wrzesień 2004)

Udział w wybranych projektach:

Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2007-2009
♦ funkcja: wykonawca (grant promotorski)

Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2007-2010
♦ funkcja: wykonawca

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: główny wykonawca

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Obywatelski Państw Trzecich
♦ okres realizacji: 2010-2010
♦ funkcja: wykonawca

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE)
♦ źródło finansowania: European Social Fund, TE Centre for Häme (Employement and Economic Developement Centre), City of Lahti, City of Kouvola
♦ okres realizacji: 2010-2013
♦ funkcja: podwykonawca

Wybrane publikacje:

The Impact of Changes in the Socio-Cultural Model of the Young Generation of Tibetan Refugees on Their National Attitude, “Ethnologia Polona” 25, 2004, s. 105-116.

♦ Opozycja tybetańska na uchodźstwie, „Problemy Humanistyki” 12, 2006, s. 51-57.

♦ System świeckiej edukacji uchodźców tybetańskich w Indiach (na poziomie podstawowym i średnim), „Problemy Humanistyki“ 12, 2006, s. 59-71.

Demokracja tybetańska w warunkach uchodźczych, [w:] R. Vorbrich (red.), Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Poznań: Biblioteka Telgte 2007, s. 109-123.

♦ The young Tibetan Exile Today: A Democrat, Environmentalist, Vegetarian? Globalization and Negotiating Identity in the Situation of Displacement, [w:] L. Mróz, A. Posern-Zieliński (red.), Exploring Home, Neighboring and Distant Cultures,  Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008, s. 239-258.

♦ Być Tybetańczykiem z Indii. Polityka tożsamości na uchodźstwie, „Lud” 93, 2009, s. 69-91.

♦ Antropolog wobec studiów uchodźczych. Doświadczenia tybetańskie, Warszawa: Polski Instytut Antropologii 2009, http://pia.org.pl/publikacje/45-antropolog-wobec-studiow-uchodzczych-doswiadczenia-tybetanskie.

♦ Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej (red. z E. M. Goździak], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.

♦ Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych, [w:] N. Bloch, E. M. Goździak (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, s. 29-56.

♦ Projekt: idea, cele, metody, [w:] N. Bloch, E. M. Goździak (red.), Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, s. 11-19.

Poznańscy cudzoziemcy – czy potrafimy ich policzyć?, „Przegląd Wielkopolski” 4: 90, 2010, s. 23-41.

♦ Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, „Lud” 94, 2010, s. 121-141.

♦ [z M. F. Gawrycki] Kuba , Seria: Historia Państw Świata w XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2010.

♦ Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.