logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

SCHMIDT

antropolog kultury

adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

E-mail: jschmidt(at)amu.edu.pl    

 

Zainteresowania badawcze:

♦ kontakt kulturowy (zarówno w wymiarze interetnicznym, jak i społecznym)
♦ stereotypy etniczne i regionalne
♦ procesy i konflikty etniczne oraz subetniczne
♦ problematyka pograniczy (m.in. badania na pograniczu polsko-niemieckim oraz polinezyjsko-melanezyjskim)
♦ zagadnienie tożsamości
♦ znaczenie migracji dla charakterystyk wyżej wskazanych zjawisk (badania migrantów polskich w Niemczech oraz badania w Oceanii)
♦ metodyka oraz metodologia nauk humanistycznych

Dodatkowe informacje:

♦ członek Komitetu Badań nad Migracjami (przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk)

Udział w wybranych projektach:

Polacy i Niemcy. Tradycje i dążenia (grupa tematyczna: Stereotyp Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech na przestrzeni dziejów)
♦ źródło finansowania: CPRP 11.6
♦ okres realizacji: 1986-1990
♦ funkcja: wykonawca

Polacy w Niemczech (Polen in Deutschland)
♦ źródło finansowania: Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu przy współfinansowaniu Komitetu Badań Naukowych, Ewangelische Akademie Mullheim i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
♦ okres realizacji: 1997-1999
♦ funkcja: wykonawca

Dziedzictwo kulturowe środkowego Nadodrza
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 1998-2000
♦ funkcja: wykonawca

Wyprawa Naukowa „Oceania 2000”
♦ źródło finansowania: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz środki własne
♦ okres realizacji: 1999-2000
♦ funkcja: kierownik

Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2000-2002
♦ funkcja: kierownik

Interregional Program: Migration und Transnationale Netzwerke (International Network and Migration)
♦ źródło finansowania: Uniwersytet Europejski Viadrina
♦ okres realizacji: 2004-2006
♦ funkcja: wykonawca

Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej
♦ źródło finansowania: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
♦ okres realizacji: 2006-2010
♦ funkcja: koordynator

Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie (Über Grenzen hinweg? Junge Polen Und Deutsche in Europa)
♦ źródło finansowania: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu (Bawaria)
♦ okres realizacji: 2009-2010
♦ funkcja: kierownik

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: główny wykonawca

Wybrane publikacje:

Stan badań nad procesem zasiedlenia Polinezji, „Lud” 69, 1985, s. 139-162.

Etnologiczny aspekt badań etnogenetycznych na Polinezji, [w:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska-Kaczorowska (red.), Ludy i kultury Australii i Oceanii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, s. 195-200.

Zróżnicowanie tradycyjnej kultury Polinezyjczyków, [w:] E. Pietraszek, B. Kopydłowska (red.), Ludy i kultury Australii i Oceanii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996, s. 157-167.

Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Polinezja, „Sprawy Narodowościowe” 5: 1, 1996, s. 231-250.

Historia i współczesna sytuacja etniczna wysp Pacyfiku: Melanezja, „Sprawy Narodowościowe” 6: 1, 1997, s. 213-230.

Historia i współczesna sytuacja wysp Pacyfiku: Nowa Zelandia i Hawaje, „Sprawy Narodowościowe” 12-13, 2000, s. 141-154.

„Aussiedler” – zwischen Polen und Deutschen, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (Hrsg.), Polen in Deutschland. Integration oder Separation?, Dusseldorf: Droste, 2000, s. 270-287 (wydanie polskie: „Wysiedleńcy” między Polską a Niemcami. Studium etnologiczne, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Poznań: Instytut Zachodni 2000, s. 345-368.

Oceania dzisiaj. Refleksje na temat uwarunkowań etnicznych i społeczno-politycznych regionu, [w:] F. Rosiński (red.), Ludy i kultury Australii i Oceanii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu  Wrocławskiego 2001, s. 17-26.

Żyjąc na pograniczu. Studium wiedzy i mentalności mieszkańców ziemi lubuskiej, [w:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001, s. 359-382.

W poszukiwaniu tożsamości. „Późni wysiedleńcy” z Polski lat 80. i 90. w Niemczech, [w:] W. J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja – Europa - Polska, Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN  2003, s. 93-106.

Być Europejką: kreowanie tożsamości w warunkach emigracji, [w:] M. Buchowski, A. Brencz (red.), Polska – Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Poznańskie 2004, s. 219-230.

Tożsamość etniczna  – obywatelstwo – tożsamość europejska (Emigranci z Polski do Niemiec w czasach wielkiej zmiany), [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006, s. 159-170.

Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych (red. z R. Matykowski), Poznań: Awel 2007.

Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: News 2009.

Migracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne, [w:] K. Ilski (red.), Obrazy migracji, Poznań: Instytut Historii UAM 2010, s. 139-151

Borne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej, [w:] H. Rusek, A. Pieńczak (red.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, s. 234-245.