logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

APOSERNZIELINSKI

 

 

antropolog kulturowy

profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.

E-mail: alpoz(at)amu.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ stosunki etniczne (ruchy odrodzenia etnicznego, polityka etniczna)
♦ antropologia migracji (badania nad Polonią w Stanach Zjednoczonych i Kazachstanie)
♦ teoria przemian kulturowych
♦ problemy wielokulturowości (w USA, Ameryce Południowej i Niemczech)
♦ dzieje etnologii i antropologii
♦ studia amerykanistyczne i latynoamerykanistyczne (badania w Ameryce Łacińskiej – Ekwadorze, Peru, Boliwii i Chile)

Dodatkowe informacje:

♦ członek-korespondent PAN i PAU
♦ kierownik Pracowni Etnologicznej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu
♦ w latach 1993-2008 dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
♦ przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
♦ redaktor naczelny „Estudios Latinoamericanos”
♦ stypendysta kilku fundacji amerykańskich (Fulbrighta, Kościuszki, ACLS), europejskich (niemieckiej DAAD i hiszpańskiej CSIC) i polskich (FNP) – pobyty na uniwersytetach w Minneapolis, Chicago, Oxfordzie, Madrycie, Berlinie i Kilonii.

Udział w wybranych projektach:

Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2004-2007
♦ funkcja: kierownik

Araukania i jej mieszkańcy w półtora wieku po Domeyce. Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja społeczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2008-2011
♦ funkcja: kierownik

Jamajka w 60 lat po badaniach J. Obrębskiego. Studium społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: wykonawca

Wybrane publikacje:

Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, Wrocław: Ossolineum 1982.

W krainie Inkarri. Szkice etnologiczne o Peru, Wrocław: Ossolineum 1985.

Świat grup etnicznych (red.), Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 2000.

Etniczność a religia (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003.

Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.

Etniczność. Kategorie, procesy etniczne, Poznań: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2005.

Między indygenizmem a indianizmem, Poznań: Wydawnictwo UAM 2005.

Exploring home, neighbouring and distant cultures (red. z L. Mróz), Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008.

Antropologia polityki i polityka w antropologii (red. z M. Drozd-Piasecka), Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2010.