logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Magda

 

absolwentka komunikacji międzykulturowej, europeistyki i amerykanistyki

koordynator projektów w Urzędzie do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium

E-mail: magdalena.ziolek(at)muenchen.de

 

 

Zainteresowania badawcze:

♦ integracja imigrantów na rynku pracy, programy integracyjne dla młodzieży imigranckiej
♦ polityka integracyjna a sektor pozarządowy, praktyki lokalne
♦ programy abolicyjne dla imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym
♦ międzynarodowa polityka wobec uchodźców
♦ procesy amerykanizacji w świetle globalizacji, stosunki transatlantyckie w polityce migracyjnej

Dodatkowe informacje:

♦ uczestniczka staży badawczych:
- Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations  
(CONGO) w Genewie (2005)
- Migration Policy Institute (MPI) w Waszyngtonie (2008)
- Center for Comparative Immigration Studies (CCIS), University of California w San Diego (2008)  
- Center for Community Development and Civil Rights, Arizona State University w Phoenix (2008)
♦ stypendystka Fundacji Gospodarki Niemieckiej (Stiftung der Deutschen Wirtschaft) w Instytucie Amerykanistyki na Uniwersytecie im. Ludwiga Maximiliana w Monachium (stypendium doktoranckie)
♦ absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
♦ założycielka sieci międzynarodowej współpracy badaczy zjawisk migracyjnych oraz praktyków na rzecz integracji młodych imigrantów: Integration Network for Immigrant Youth: www.integration-network.eu

Udział w wybranych projektach:

AMIGA - Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy - Projekt współpracy polsko-niemieckiej
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
♦ okres realizacji: 2013-2015
♦ funkcja: koordynator po stronie niemieckiej

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE)
♦ źródło finansowania: European Social Fund, TE Centre for Häme (Employment and Economic Development Centre), City of Lahti, City of Kouvola
♦ okres realizacji: 2010-2013
♦ funkcja: wykonawca

Labour Market Integration of Disadvantaged Immigrant Youth
♦ źródło finansowania: Bundeszentrale für politische Bildung
♦ okres realizacji: 2009-2010
♦ funkcja: pomysłodawca, koordynator

Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców
♦ źródło finansowania: Fundacja Batorego
♦ okres realizacji: 2011
♦ funkcja: podwykonawca

Wybrane publikacje:

♦ (Magdalena Ziółek), Americanization as Globalization of Cultures? Theories and their Relevance for Polish Cultural Identity Today, “Polish-Anglosaxon Studies” 12/13, 2007, s. 90-105.

♦ (Magdalena Ziółek), American Smiles on Polish Faces: American Culture in the Discourse of Globalization from the Perspective of the Polish Young Generation, [w:] K. Kanzler (red.) Ambivalent Americanizations, Popular and Consumer Culture in Central and Eastern Europe, Heidelberg: Universitätsverlag 2008, s. 211-232.

♦ [z K. Iglicka], Czy naprawde powroty?, „Biuletyn Migracyjny” 19, 2008, s. 2.

♦ [z K. Iglicka], EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges, “MPI Migration Source”, Washington DC 2010, http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?id=800.

♦ [z G. Gandeberger], Labor Market Integration of Immigrant Youth: Polish and German Perspektives Warszawa: Wydawnictwo Wema 2011, http://www.integration-network.eu/download/Labour_Market_Integration.pdf.

The Role of the EU in the Integration of Immigrant Youth [w:] M. Ziółek-Skrzypczak, G. Gandeberger (red.), Labor Market Integration of Immigrant Youth: Polish and German Perspektives, Warszawa: Wydawnictwo Wema 2011, s. 109-128.

Managing Integration of Immigrant Youth in the United States, Germany, and Poland, Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag Hochschulschriften, 2012.

Integration of Young Immigrants. The Role of National Policy and the City in Immigrant Integration on Both Sides of the Atlantic, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, 2012, s. 238-263.

The Role of Local Initiatives in Labor Market Integration of Young Immigrants on both Sides of the Atlantic [w:] R. Pioch, U. Hunger, S. Rother (red.), Jahrbuch Migration 2011. Münster: Lit Verlag, 2013, s. 251-278.

Bildungsförderung für jugendliche Migrant(inn)en in Deutschland und in Polen als eine Investition in gesellschaftliche Integration [w:] A. Moosmüller, I. Waibel (red.), Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext, Marburg: TECTUM,  2013, s. 68-78.