logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

antropolożka kultury

adiunkt w Pracowni Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu
E-mail: agnieszka.szczepaniak.kroll(at)gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje na obszarze Polski i Europy – różne grupy migrantów (uchodźcy, repatrianci, transmigranci itd.) i ich specyfika
♦ problemy adaptacji, akulturacji, asymilacji, integracji, enkulturacji cudzoziemców
♦ polityka etniczna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
♦ konflikty etniczne
♦ Niemcy w Wielkopolsce dawniej i dziś (proces formowania się narodu niemieckiego, relacje polsko-niemieckie w życiu codziennym w XVIII-XXI w., procesy integracyjne osadników z terenu Niemiec na przestrzeni dziejów, migracje Polaków do Niemiec, współczesne zjawisko transnacjonalizmu)
♦ Bambrzy (rekonstrukcja historii, przyczyny i przebieg asymilacji, akulturacja, współcześni potomkowie osadników z Bambergu, tożsamość członków grupy)

Dodatkowe informacje:

♦ popularyzatorka wiedzy o Bambrach (odczyty w Bambergu i Poznaniu dotyczące emigracji z Bambergu i okolic do Wielkopolski: prelekcja pt. „Posener Bamberger. Geschichte und Gegenwart” z okazji otwarcia wystawy „Poskarten erzählen Geschichte” w Bambergu w Niemczech, 2000; wykład  „Bajerleinowie – Bambrzy z Winiar” na zebraniu Towarzystwa Bambrów Poznańskich, 2002; wywiad dla rozgłośni niemieckiego radia ZDF nt. historii i kultury poznańskich Bambrów, 2011)

Udział w wybranych projektach:

Zmiana i trwanie tożsamości etnicznej na przykładzie poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego w okresie XVIII-XX w. Przypadek Bajerleinów i Dittrichów
♦ źródło finansowania: dwustronna umowa o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Otto-Friedrich-Universität w Bambergu
♦ okres realizacji: 2000-2005
♦ funkcja: wykonawca (projekt doktorski)

Współczesność i przeszłość potomków osadników z Bambergu
♦ źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych
♦ okres realizacji: 2003-2006
♦ funkcja: wykonawca

Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: kierownik  

Wybrane publikacje:

The Koller Family of Poznań, “Ethnologia Polona” 22, 2001, s.117-131.

Bamberska rodzina Bajerleinów – jej wkład w historię i kulturę Poznania, „Etnografia Polska” XLVI: 1-2, 2002, s.163-180.

The Problem of Emigration from Bamberg to Poland, Russia, and Hungary in the 18th Century, „Ethnologia Polona” 23, 2002, s. 85-112.

Problemy tożsamości w niemieckiej rodzinie Wargin, [w:] J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (red.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, Warszawa: IAE PAN 2003, s. 233-253.

The Bayerlein Family of Bamberg and the Bajerlein Family of Poznań. Different Destinies of Two Families of Common Ancestry, „Ethnologia Polona” 24, 2003, s. 53-75.

„Kiedy Poznań był niemiecki”. Życie codzienne w Poznaniu na przełomie XIX i XX w. z perspektywy niemieckiej rodziny Dittrichów, „Etnografia Polska” XLVII: 1-2, 2003, s. 149-169.

The Role of the Bambers in the Economic and Cultural Life of Poznań in the 18th trough the 20th Centuries, „Ethnologia Polona” 25, 2004, s. 43-65.

Problemy adaptacji Bambrów poznańskich w XVIII w. w świetle materiałów archiwalnych, “Lud” LXXXIX, 2005, s. 205-225.

German Settlers in the Villages of Great Poland in the 16th and 17th Century, „Ethnologia Polona” 26, 2007, s. 87-107.

Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich biznesmenów w Poznaniu, „Etnografia Polska” LIII: 1-2, 2009, s. 91-112.

Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2010.