logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

M.Pawlak

 

 

antropolog społeczny
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet Jagielloński

 

E-mail: ethnoo (at) gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

♦ migracje i mobilność (reżimy mobilności; migracje a klasa społeczna i płeć kulturowa;  relacje pomiędzy mobilnością a lokalnością)
♦ globalizacja (transnacjonalizm; migracje a neoliberalizm; krytyka kapitalizmu)
♦ polityka tożsamości (etniczność i nacjonalizm; multikulturalizm; spójność i wykluczenie społeczne, marginalizacja i stygmatyzacja)
♦ antropologia publiczna

Dodatkowe informacje:

 2013–2015: staż podoktorski w ramach projektu „Society-Environment-Technology”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Udział w wybranych projektach:

Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ okres realizacji: 2014-2017
♦ funkcja: główny wykonawca

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki
♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ okres realizacji: 2014-2017
♦ funkcja: wykonawca (moduł badawczy poświęcony migracji)

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
♦ okres realizacji: 2013-2016
♦ funkcja: główny wykonawca

Cultural Complexity in the New Norway
♦ źródło finansowania: The Research Council of Norway / FSS & EEA Norway Grants
♦ okres realizacji: 2006-2010
♦ funkcja: wizytujący badacz (2009)

 

Wybrane publikacje:

♦ Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva), [w:] S. Brouček, T. Grulich (red.) Nová migrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika, Praha: Etnologicky ustav AV ČR, v. v. i., 2014, s. 179-185. [współautorka: Hana Červinková]

♦ Zaufanie, wzajemność, nieufność. Mobilna pragmatyka życia polskich migrantów w Norwegii, [w:] J. Kulpińska, M. Łużniak-Piecha, D. Praszałowicz (red.), EuroEmigranci. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 2013, s. 1-19.

♦ Głębokie gardło neoliberalizmu. O pułapkach zaangażowania i iluzjach oporu, [w:] W.J. Burszta, M. Czubaj (red.), Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013, s. 259-288.

♦ „My, w Norwegii, mówimy na nich Polakkene”. Tożsamość, mobilność i habitus migrantów”, [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 121-137.

♦ Strategie i praktyki tożsamościowe imigrantów. Kilka refleksji z terenu, [w:] W. Kuligowski (red.), Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, Poznań: Wydawnictwo PTL, 2011, s. 185-199.

♦ Beyond Locality. Z profesorem Thomasem Hyllandem Eriksenem rozmawiał Marek Pawlak, Tematy z Szewskiej 1(5), 2011, s. 11-19.

♦ Norway is like a hospital. Vehicles for (Re)Constructing National Identity among Polish Immigrants in Oslo, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 36, 2010, s. 27-39.

♦ Świat w kawałkach. Globalne migracje i doświadczenia transnarodowe, Kultura – Historia – Globalizacja 8, 2010, s.105-113.