logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Marcin CeBaM 2

 

 

 

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

E-mail: 

 


Zainteresowania badawcze:
materialne prawo administracyjne (w szczególności prawo migracyjne), nauka administracji, prakseologiczne zagadnienia związane z administracją publiczną, europejskie standardy administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów „dobrej administracji”.


Udział w wybranych projektach:


Tytuł: Bezpieczny dom
♦ Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
♦ okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016
♦ funkcja: konsultant

Tytuł: Wsparcie dla poznańskich cudzoziemców w jednym miejscu
♦ Grantodawca: Prezydent Miasta Poznania
♦ okres realizacji: 1.10.2015 – 31.12.2015
♦ funkcja: konsultant

 

Wybrane publikacje (dotyczące tematyki migracyjnej)
♦ M. Princ, Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Prawa Publicznego 2013, nr 3.
♦ J. Wojnowska-Radzińska, M.Princ, Prawa i obowiązki cudzoziemca związane z legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2015.

 

W druku:
♦ A. Narożniak, M. Princ, Sytuacja cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę lub nielegalnie przebywającego w Polsce w obliczu łamania praw pracowniczych. Aspekty administracyjnoprawne
♦ M. Princ, A. Narożniak, Zasada wzbudzania zaufania do władzy publicznej – uwagi na tle wybranych regulacji dotyczących cudzoziemców