logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

MNOWOSIELSKI

 

socjolog

kierownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu

 

E-mail: nowosielski(at)iz.poznan.pl

 

Zainteresowania badawcze:

♦ organizacje etniczne i imigranckie
♦ polityka polonijna
♦ trzeci sektor
♦ społeczeństwo obywatelskie

Dodatkowe informacje:

♦ współorganizator warsztatów dla badaczy problematyki nierówności i migracji w Europie Środkowej i Wschodniej

Udział w wybranych projektach:

Polskie organizacje pozarządowe w Niemczech
♦ źródło finansowania: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
♦ okres realizacji: 2008-2009
♦ funkcja: kierownik

Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2010-2012
♦ funkcja: kierownik

Wybrane publikacje:

♦ [z M. Nowak], Metody badania społeczeństwa obywatelskiego.Doświadczenia praktyków, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008.

♦ [z A. Nolka], Poles Living in Ireland and their Quality of Life, “Journal of Identity and Migration Studies” 3: 1, 2009, s. 28-46.

Relacje polskich organizacji z niemiecką administracją publiczną, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2009.

Kondycja polskich i polskojęzycznych organizacji w Niemczech, ”Biuletyn Instytutu Zachodniego”  19, 2009, http://www.iz.poznan.pl/news/96_nr%2019.%20Polacy%20w%20Niemczech.pdf.

♦ [z M. Nowak], (Post)transromational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility (red.), Frankfurt/M: Peter Lang 2011.

♦ [z P. Cichocki, M. Goetz, J. Skrzypczak, A. Jarosz, M. Tujdowski], Polacy w Niemczech. Raport z badań, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2011.

Polish Migration to Germany: the Past, Present and Ffuture, [w:] J. Isański, P. Luczys (red.) Selling the Favourite Piano to Emigrate. Mobility Patterns in Central Europe at the Beginning of 21st Century, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishin, 2011, s. 151-172.

Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną – wyniki badań empirycznych, „Przegląd Zachodni” 2,  2011.