logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Iza Main 2017

 

 

 

antropolożka kultury i historyczka
adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
E-mail: imain(at)amu.edu.pl

 

Udział w wybranych projektach:

Bezpieczny dom
♦ źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego, EEA Grants, Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży
♦ lider: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
♦ okres realizacji: 2015-2016
♦ funkcja: wykonawca

 

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie?  Migracje kobiet między Polską a Norwegią
♦ źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
♦ partnerzy: NOVA, PRIO
♦ okres realizacji: 2015-2018
♦ funkcja: kierowniczka


AMIGA Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy - Projekt współpracy polsko-niemieckiej
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
♦ partner: Urząd do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium
♦ okres realizacji: 2013-2015
♦ funkcja: koordynator asystentów


Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia
♦ źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
♦ partner: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
♦ okres realizacji: 2011-2012
♦ funkcja: kierownik


Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
♦ źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
♦ okres realizacji: 2009-2012
♦ funkcja: główny wykonawca


Obraz obcych w historii, mediach i życiu codziennym. Polacy i Niemcy
♦ źródło finansowania: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
♦ okres realizacji: 2008
♦ funkcja: główny wykonawca


Wybrane publikacje:


♦Main, I. 2015. Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, Social Identities http://dx.doi.org/10.1080/13504630.2015.1110358 (accepted)


♦Main, I. 2015. Giving Birth in Berlin: Reproductive Experiences of Polish Migrant Women. In Rethinking Ethnography in Central Europe, edited by H.Cervinkova, M.Buchowski, Z.Uherek. London: Palgrave.


♦Main, I. ed. (with N.Bloch, K.Sydow) 2015. Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market], Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM.


♦Main, I. (with K. Sydow). 2015. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?[Educational migrants. Source of income or full-fledged residents of the city ?] In Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not useful enough. The struggles of migrants on the local labor market], edited by N.Bloch, I.Main, K.,Sydow. Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 101-126.


♦Main, I. (with I. Czerniejewska). 2015. Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania [Statistical picture of immigration to Poznań] In Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not useful enough. The struggles of migrants on the local labor market], edited by N.Bloch, I.Main, K.,Sydow. Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 153-173.


♦Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918; http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147


♦ High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 130-145; doi:10.1111/imig.12101


♦ „Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, s. 195-217.


♦ Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, [w:] D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, J. Kulpińska (red.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, 2013.


♦ [z N. Bloch, I. Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78.


♦ Uchodźcy: Teoria i praktyka, (red. z I. Czerniejewska), Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008,
http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?publikacje.


♦ Uchodźcy w nauce polskiej – stan badań i literatury, metodologia i etyka badań, [w:] I. Czerniejewska, I. Main (red.), Uchodźcy: Teoria i praktyka. Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, s. 21-33.


♦ [z M. Chrobot, E. Okuniewską, R. Sudoł], Opracowanie literatury dotyczącej uchodźców w Polsce,  [w:] I. Czerniejewska, I. Main (red.), Uchodźcy: Teoria i praktyka. Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, s. 50-83.