logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

gozdziak2

 

antropolożka kultury i badaczka migracji

dyrektor naukowy Institute for the Study of International Migration (ISIM) na Uniwersystecie Georgetown w Waszyngtonie oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego International Migration

E-mail: emg27(at)georgetown.edu

 

Zainteresowania badawcze:

♦ międzynarodowa polityka migracyjna
♦ integracja społeczno-kulturowa imigrantów i uchodźców politycznych
♦ migracje i praca dzieci
♦ handel ludźmi
♦ antropologia medyczna (zagadnienia zdrowia psychicznego migrantów i uchodźców politycznych, medykalizacja cierpienia)
♦ religia i migracje (religia jako czynnik ochronny i strategia adaptacyjna)
♦ antropologia stosowana (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodyki)

 

Dodatkowe informacje:

♦ laureatka konkursu na książkę z zakresu antropologii publicznej (http://www.publicanthropology.org/books-book-series/california-book-series/international-competition/2011-competition-winner-a/)
♦ dwukrotna stypendystka Fulbrighta
♦ stypendystka Fundacji Rockefellera oraz German Marshall Fund
♦ dwukrotny sekretarz Society for Urban, National and Transnational Anthropology, sekcji American Anthropological Association
♦ członkini Rady Nadzorczej Women’s Refugee Comission

 

Udział w wybranych projektach:

Trafficking Survivors Return Home: An Exploratory Study.

♦ źródło finansowania: National Science Foundation
♦ okres realizacji: 1.09.2014- 31.01.2016

Stop Girl Trafficking: Evaluation of an Anti-Trafficking Program in Nepal.

♦ źródło finansowania: Humanity United
♦ okres realizacji: 1.05.2013- 31.12.2013

After Rescue: Evaluation of Strategies to Stabilize and Integrate Adult Survivors of Human Trafficking into the United States.

♦ źródło finansowania: National Institute for Justice (NIJ), US Department of Justice
♦ okres realizacji: 1.01.2013- 31.12.2014

Urban refugees in Malaysia.

♦ źródło finansowania: Georgetown University
♦ okres realizacji: 06.2013- 12.2014

Health Disparities and Children in Immigrant Families: Developing Research Agenda through Participatory Action Research with Immigrant Youth in Washington, DC.

♦ źródło finansowania: Georgetown University Initiative on Reducing Health Disparities
♦ okres realizacji: 1.05.2012- 30.06.2013

Urban Refugees in Cairo and Amman.

♦ źródło finansowania: Bureau of Population, Refugees and Migration, US Department of State

♦ okres realizacji: 08.2010-08.2011

Evaluation of Anti-trafficking Program in Qatar.

♦ źródło finansowania: J/TIP, US Department of State
♦ okres realizacji: 10.2010-12.2012

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
♦ źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich (EFI)
♦ okres realizacji: 2010
♦ funkcja: wykonawca

Ten Obcy: Stosunek Polaków do cudzoziemców
♦ źródło finansowania: Fulbright
♦ okres realizacji: październik 2008 oraz wrzesień 2009
♦ funkcja: stypendystka

 

Wybrane publikacje:

Proxemics, Kinesics, and Culturology, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa: PWN 1987.

Needy Guests, Reluctant Hosts: The Plight of Rumanians in Poland, “The Anthropology of East Europe Review” 13: 1, Spring 1995, s. 9-14.

Eastern Europeans, [w:] D. W. Haines (red.), Case Studies in Diversity. Refugees in America in the 1990s, Westport, Connecticut: Greenwood Press 1996.

Illegal Europeans: Transients Between Two Societies, [w:] D. W. Haines, K. Rosenblum (red.), Undocumented Migrants in the US. Westport, Connecticut:  Greenwood Press 1999.

♦ [z J. J. Tuskan] Operation Provide Refuge: The Challenges of Integrating Behavioral Science and Indigenous Approaches to Human Suffering, [w:] E. M. Goździak, D. J. Shandy (red.), Rethinking Refuge and Displacement. Selected Papers on Refugees and Immigrants 2000: VIII, (red. z D. J. Shandy), Washington, D.C.: American Anthropological Association.

Rethinking Refuge and Displacement. Selected Papers on Refugees and Immigrants 2000: VIII, (red. z D. J. Shandy), Washington, D.C.: American Anthropological Association.

Violence as a Political Instrument: An Anthropological and Public Health Perspective, “Social Justice: Anthropology, Peace and Human Rights” 2: 1-2, Winter/Spring 2001, s. 1-23.

Spiritual Emergency Room: The Role of Spirituality and Religion in the Resettlement of Kosovar Albanians, [w:] Religion and Forced Migration. A Special Issue of the “Journal of Refugee Studies” 15: 2.

♦ [z D. J. Shandy] Introduction: The Role of Religion and Spirituality in Forced Migration, [w:] Religion and Forced Migration. A Special Issue of the “Journal of Refugee Studies” 15: 2.

Religion and Forced Migration. A Special Issue of the “Journal of Refugee Studies” 15: 2  (red z D. J. Shandy).

Training Refugee Mental Health Providers: Ethnography as a Bridge to Multicultural Practice, “Human Organization” 63: 2, Summer 2004, s. 203-210.

♦ [z S. F. Martin] Challenges for the Future, [w:] E. M. Goździak, S. F. Martin (red.), Beyond the Gateway: Immigrants in a Changing America, Lanham: Lexington Books 2005, s. 277-285.

♦ [z M. J. Melia] Promising Practices for Immigrant Integration, [w:] E. M. Goździak, S. F. Martin (red.), Beyond the Gateway: Immigrants in a Changing America, Lanham: Lexington Books 2005, s. 241-276.

New Immigrant Communities and Integration, [w:] E. M. Goździak, S. F. Martin (red.), Beyond the Gateway: Immigrants in a Changing America, Lanham: Lexington Books 2005, s. 3-18.

Beyond the Gateway: Immigrants in a Changing America (red. z S. F. Martin), Lanham: Lexington Books 2005.

♦ [z E. A. Collett] Research on Human Trafficking in North America: A Review of Literature, “International Migration” 43: 1/2, 2005, s. 99-128.

Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey. A Special Issue of the “International Migration” 43: 1/2, 2005 (red. z F. Laczko).

Receiving Immigrants: New Challenges for the Church, “All Things”, winter 2006-2007, s. 9-11.

♦ [z M. MacDonnell] On Closing the Gaps: The Need to Improve Identification and Services to Child Victims of Trafficking, “Human Organization” 66: 2, Summer 2007, s. 171-184.

♦ [z M. N. Bump] The Care of Unaccompanied Undocumented Children in Federal Custody: Issues and Options, “Protecting Children” 23: 1, January 2008.

♦ [z M. N. Bump] Victims No Longer: Research on Child Survivors of Human Trafficking for Labor and Sexual Exploitation in the United States. Research report to the National Institute for Justice, Washington DC: Institute for the Study of International Migration, Georgetown University 2008.

Data and Research on Human Trafficking: Bibliography of Research-based Literature. Report to NIJ, 2008.

On Challenges, Dilemmas, and Opportunities in Studying Trafficked Children, “The Anthropology Quarterly” 81: 4, Fall 2008, s. 903-923.

Pray God and Keep Walking: Religion, Gender and, Identity of Refugee Women, [w:] M. Hajdukowski-Ahmed, N. Khanlou (red.), Not Born a Refugee Woman. Reclaiming Identities: Challenges, Implications, and Transformations in Research, Education, Policy, and Creativity, New York: Berghan Books 2008.

♦ [z M. N. Bump] New Immigrants, Changing Communities. Best Practices for a Better America, Lanham: Lexington Books 2008.

Culturally Competent Responses to the Effects of Armed Conflict on the Well-Being of Refugee Women, [w:] J. Tirman, S. Martin (red.), Women, Migration, and Conflict: Breaking a Deadly Circle, Springer 2009.

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej (red. z N. Bloch), Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.

Migrant Children: At the Crossroads of Vulnerability and Resiliency (red. z M. O. Ensor), Hampshire: Palgrave 2010.

♦ Challenges, Dilemmas and Opportunities in Studying Trafficked Children in the United States.” Course Reader eBooks. Belmont: Wadsworth Cengage Learning: 2012

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej (From guests to neighbors. Integration of third-country nationals in the labor force, education, and health care in Poznan). Poznan: UAM Press: 2010 (with Natalia Bloch).

♦ “Ten Obcy. Stosunek Wielkopolan do cudzoziemcow.” (The Other. Attitudes of the Wielkopolska Residents toward Foreigners), Przeglad Wielkopolski 2012 1(95): 17-28 (with Leszek Nowak).

♦ Children trafficked to the United States: Myths and Realities,” Global Dialogue 14(2) Summer/Autumn 2012.

♦ “Undocumented Children and Children of Undocumented Parents.” In Lois Lorentzen (Ed.) Hidden Lives and Human Rights in the United States: Understanding the Controversies and Tragedies of Undocumented Immigration. ABC-CLIO 2014.

♦ Empirical Vacuum: In Search of Research on Human Trafficking.” In Rosemary Gartner and William McCarthy (eds.), The Oxford Handbook on Sex, Gender, and Crime, Oxford University Press 2014.

♦ Misconceptions about human trafficking in a time of crisis. Forced Migration Review 45: 58-59. February 2014 (with Alissa Walter).

♦ Aiding defeated migrants.” International Migration 52(1): 87-99. January 2014 (with Izabela Czerniejewska)

♦ “To Dream or Not to Dream. The Effects of Immigration Status, Discrimination, and Parental Influence on Latino Children’s Access to Education.” Migration Studies 2014 http://migration.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/07/migration.mnu021.full.pdf+html