logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

 Otwarta Koalicja-plakat

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane współtworzeniem przyjaznego wszystkim miasta na spotkanie inaugurujące działalność Otwartej Koalicji Wspólny Poznań. Konferencja prasowa i debata odbędą się 2 grudnia w godz. 14.00-16.30 w CK Zamek na Scenie Nowej.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane cele i zakres działalności Koalicji oraz aktualnie realizowane wspólnie projekty. Spotkanie będzie połączone z debatą „Jak stworzyć wspólny Poznań? Czy obecnie jest to miejsce dla każdej i każdego z nas?” z udziałem zaproszonych gości: dr Marty Mazurek, mecenas Anny Mazurczak, Doroty Potejko oraz Aleksandry Banasiak.

 

Otwartą Koalicję Wspólny Poznań współtworzą mieszkańcy i mieszkanki Poznania, działający i pracujący w różnych poznańskich organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, instytutach naukowych i badawczych, ośrodkach edukacyjnych i grupach nieformalnych. To osoby, które zaniepokojone narastającą falą dyskryminacji postanowiły spotkać się, by połączyć siły. Koalicjantki i koalicjanci – kontynuując działania w organizacjach i instytucjach, do których należą – tworzą platformę wymiany poglądów, doświadczeń i praktyk, przestrzeń dialogu i wsparcia między różnymi poznańskimi środowiskami.

 

Celem Otwartej Koalicji Wspólny Poznań jest:

  1. monitoring i analiza zdarzeń dyskryminacyjnych
  2. wypracowanie jednolitych mechanizmów reagowania na zachowania dyskryminacyjne, w tym na mowę nienawiści
  3. organizowanie cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzajemnego wspierania się uczestników Otwartej Koalicji Wspólny Poznań w zakresie ich działań
  4. występowanie jako wspólna platforma wszystkich zainteresowanych osób, organizacji i instytucji z inicjatywami i postulatami wobec władz wojewódzkich i samorządowych
  5. prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i współpraca z władzami oświatowymi i szkołami.

 

Koalicja występuje przeciw przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność lub wiek. Chcemy pokazać, że możemy tworzyć WSPÓLNY POZNAŃ, w którym nikt nie będzie czuł się wykluczony. Jesteśmy OTWARTĄ KOALICJĄ – zapraszamy do dialogu i współpracy wszystkich chętnych.

 

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na załączonym plakacie oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1804783106459256/

 

Więcej informacji o Kolacji można znaleźć na stronie: www.wspolnypoznan.pl

 

Koalicja na Facebooku: https://www.facebook.com/Otwarta-Koalicja-Wspólny-Poznań-1034630009936521/?fref=ts

 

Jednym z koalicjantów i współinicjatorów Koalicji jest Centrum Badań Migracyjnych UAM.