logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

W dniach 12-15 lipca 2016 roku odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration). Wydarzenie jest współorganizowane przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Rethinking Forced Migration

 

Konferencje IASFM odbywają się co dwa lata, gromadząc naukowców i praktyków z całego świata. To pierwszy raz, gdy takie wydarzenie odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej. Weźmie w nim udział blisko 400 osób. Będą wśród nich przedstawiciele wiodących ośrodków badających zjawisko migracji przymusowych, kilkudziesięciu uniwersytetów, instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Lekarzy bez Granic, Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Międzynarodowego Komitetu Ratowniczego, Instytutu Polityk Migracyjnych.

To prestiżowe wydarzenie będzie miało duże znaczenie dla rozwijania międzynarodowej współpracy i przekładania wyników badań na działania polityczne i praktyczne. Zagadnienia migracji przymusowych i uchodźctwa są dziś jednymi z bardziej istotnych w kontekście całej Europy, w tym Polski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://iasfm.org/iasfm16/program/.