logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

 Agata Kochaniewicz

 

 

 

 

Agata Kochaniewicz
e-mail:
antropolożka
Doktorantka w IEiAK UAM 

 

 

Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu, doradczyni cudzoziemców w punkcie Migrant Info Point, badaczka migracji, trenerka z zakresu wielokulturowości


Studia migracyjne, Transnacjonalizm, Antropologia zaangażowana.  
Udział w wybranych projektach:


1)    Tytuł: Bezpieczny Dom
Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków Fundacji Stefana Batorego, EEA grants i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Lata realizacji: 1.04.2015-31.03.2016
Charakter udziału: główny wykonawca
2)    Tytuł: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Lata realizacji: 2015-2018
Charakter udziału: wykonawca

3)  Tytuł: AMIGA Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy – projekt współpracy polsko-niemieckiej

Źródło finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) PO KL.
Lata realizacji: 06.2013-05.2015
Charakter udziału: główny wykonawca


4)    Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania.
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Lata realizacji: 2009-2012
Charakter udziału: wykonawca

Wybrane publikacje (dotyczące tematyki migracyjnej)

1)   „Bezdomni imigranci w mieście know-how” [w:] N. Bloch, I. Main, K. Sydow (red.), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy; Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 141-152.
2)  [z Izą Czerniejewską] „Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników” [w:] N. Bloch, I. Main, K. Sydow (red.) Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy; Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015, s. 77-99.
3) „Poznań: Migrants with job placement challanges” [w:] U. Schulz, K. Sydow, M. Ziółek-Skrzypczak (red.), Active Migrants in the Local Labour Market, Strategies to support migrants in the labour market, Landeshauptstadt Munchen 2015, s. 37-41.
4)    „Poznań: Social events” [w:] U. Schulz, K. Sydow, M. Ziółek-Skrzypczak (red.), Active Migrants in the Local Labour Market, Strategies to support migrants in the labour market, Landeshauptstadt Munchen 2015, s. 140-142

5) [z Alicją Hławką] “Antropolog zaangażowany w projektach miejskich”, w: Etnologia bez granic [Ethnology without borders], red. A. Pieńczak, E. Diakowska, Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012, s. 69-79

6) [z Robertem Rydzewskim], “Kultura migracji. Współczesne migracje Polaków z rumuńskiej Bukowiny”, w: Polonia w Europie. Polska społeczność na rumuńskiej Bukowinie [Polish communities in Europe. A case study of Romanian Bukowina], red. N. Maksymowicz, Studia Ethnologica: Habitus nr 1, Szczecin-Praha-Frankfurt: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, 2012, s. 116-121

7) [z Anną Adamowicz] “Pracownicy branży gastronomicznej”, w: Imigranci w sektorze handlu i usług, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 116-127


Dodatkowe informacje

1)    Uczestniczka kursu trenerskiego kompetencji międzykulturowych „Weź kurs na Wielokulturowość” (09.2014-06.2015), Organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie
2)    laureatka nagrody im. Pawła E. Strzeleckiego przyznawanej przez Muzeum Emigracji w Gdyni w konkursie „Poznaj się na rodaku” za reportaż filmowy pt. „Święty M.”