logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Termin: 13 maja 2015 r. (środa), godz. 18.00

Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Wystąpienie jest prezentacją wycinka badań dotyczących migracyjnej perspektywy podmiotu mikro. Ważkim zagadnieniem stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wielu aspektów migracyjnej biografii - od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po te, decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez całe spektrum kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji - problemów dotyczących wielu płaszczyzn emigracyjnego życia.

Znaczenie emigracyjnych doświadczeń w biografiach respondentów to kolejny ważny aspekt rozważań. Proponowane ujęcie inspirować winno do namysłu nad jakością trajektorii migracyjnych biografii, wpisując się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka, skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.

Dr Joanna Kozielska jest adiunktem na Wydziale Studiów Edukacyjnych, w Zakładzie Poradnictwa Społecznego