logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Termin: 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00
Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.
 
Deportacja ośmiu tysięcy Romów z Francji w 2010 roku spotkała się z ostrą krytyką Unii Europejskiej, wywołując gorącą debatę na temat wykluczenia największej etnicznej mniejszości europejskiej. Po piątym etapie poszerzania granic UE, w 2007 roku transgraniczna mobilność Romów stała się poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich.

Jako pełnoprawni obywatele UE, Romowie cieszą się teraz prawem do przemieszczania się na terenie Europy. Jednak systemowa dyskryminacja i  postrzeganie Romów jako niezdolnych do „normalnego życia”  przeradzają się w często nieuzasadnione obawy o „fali migracyjnej” stanowiącej zagrożenie dla wartości europejskich. W rezultacie, wiele państw wprowadza ograniczające strategie kontroli, rzekomo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i legitymizacji porządku. Jednak wiele z tych ograniczeń jest nie zgodne z obecnym prawem i narusza godność i prawa człowieka.  
Prezentacja ma na celu przedstawienie obecnej polityki krajów członkowskich dążącej do  rozwiązanie zjawiska migracji mniejszości romskiej. Zostaną opisane działania wprowadzone na terenie Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.  
 
Joanna Kostka jest doktorantką na Central European University (Department Public Policy) w Budapeszcie, napisała pracę doktorską na temat użycia środków unijnych na integrację mniejszości etnicznych. Obrona pracy odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Budapeszcie.