logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

KAPITAL LUDZKIlogotyp wersja-pozioma granat PL 300UEEFS L-kolorRAW

amiga-logo-ang

 

Informator AMIGA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z niniejszym informatorem, opisującym działania zrealizowane do tej pory w ramach projektu AMIGA: Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej.

Ogólnie o projekcie: http://cebam.amu.edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html
Strona projektu: www.amiga-project.eu

.
1. Migrant Info Point (MIP) – pierwszy w Poznaniu bezpłatny punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców działa od października 2013!
Mając na celu skonsolidowanie i udostępnienie rozproszonych obecnie informacji, dotyczących aspektów formalno-prawnych, rynku pracy oraz życia codziennego, otworzyliśmy bezpłatny punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. Jako, że jest to pierwsze tego typu miejsce w Poznaniu, MIP ma charakter pilotażowy i otwarty jest przez 6 godzin dwa dni w tygodniu (wtorki i czwartki). Punkt mieści się w budynku Collegium Chemicum, w pokoju 253.

[więcej o dotychczasowej działalności MIPu]
[pobierz ulotkę]


2. Portal internetowy www.migrant.poznan.pl obejmuje pakiet przydatnych cudzoziemcom informacji, zarówno tych formalno-prawnych, jak i tych związanych z życiem codziennym w Poznaniu.

3. „Streetworking” –  towarzyszy działalności MIP, uzupełniając ją o wsparcie udzielane poza siedzibą i godzinami pracy MIP, a dodatkowo obejmuje docieranie do nowych grup migrantów, ewaluację świadczonego wsparcia i promocję działań projektowych. Troje streetworkerów, z wykształcenia antropologów (Agata Kochaniewicz, Agata Pakieła i Robert Rydzewski), pracuje już od sierpnia, a ich działania koordynuje dr Natalia Bloch.

4. Indywidualne doradztwo zawodowe dla migrantów - cudzoziemcy korzystają z bezpłatnych spotkań z doradcami, dwie godzinne konsultacje odbywają się w czwartki w MIPie .

5. Kursy języka polskiego - oferta bezpłatnych kursów cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób zgłaszających się do MIPu. Trzy pierwsze kursy już się rozpoczęły, w lutym ruszają kolejne.

6. Współpraca instytucji - odbywa się na poziomie lokalnym i ponadnarodowym, polega na współpracy zespołów składających się z przedstawicieli instytucji zajmujących się sprawami imigrantów. Zarówno w Poznaniu, jak i Monachium, utworzyliśmy trzy tego typu zespoły, z których każdy zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi jednej z trzech grup wskazanych w projekcie jako główni beneficjenci, a mianowicie imigrantów: 1. z trudnościami w znalezieniu pracy; 2. studentów i absolwentów polskich uczelni; 3. planujących otwarcie własnej firmy.
W skład zespołów poznańskich wchodzą przedstawiciele takich instytucji, jak Urząd Miasta Poznania (UMP) – 3 wydziały, Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW), Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS), pracownicy kilku uczelni i organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką oraz streetworkerzy. Spotkania odbywają się regularnie, mniej więcej co 6 tygodni. Służą wymianie doświadczeń i informacji, konsultacjom, omawianiu potrzebnych działań i wypracowywaniu planu ich realizacji: zarówno tych uwzględnionych w projekcie, jak i nowych pomysłów.

7. Współpraca z parterem niemieckim, czyli z Urzędem do Spraw Pracy i Gospodarki Miasta Monachium, dotyczy wymiany doświadczeń i pomysłów oraz wspólnego wypracowywania nowych metod wsparcia migrantów. W ramach tej współpracy odbyły się już dwa spotkania, w których wzięli udział członkowie zespołów lokalnych z obu miast partnerskich. Pierwsze, otwierające spotkanie miało miejsce w Poznaniu (17-18.06.2013), a drugie o charakterze studyjnym w Monachium (4-6.12.2013) [ZOBACZ].